Sverige består av 407 000 kvadratkilometer mark. 8 procent av marken är jordbruksmark, varav 85 procent av jordbruksmarken är åkermark och 15 procent är betesmark.

I en artikel från Svensk Solenergi, framgår det att 200 000 kvadratkilometer yta bestående av solceller skulle täcka jordens elbehov (2018). Det motsvarar ungefär hälften av Sveriges yta. Om denna yta skulle bestå av solceller så skulle vi i Sverige kunna täcka världens elbehov. Det är dock varken praktiskt möjligt eller önskvärt. Det ger däremot en fingervisning om att vi har goda förutsättningar att klara av att producera åtminstone 10 procent av den svenska elförbrukningen. Idag kommer endast 1 procent av Sveriges el från solceller, så vi behöver bygga mer.

Solceller på jordbruksmark – allt vanligare

Solceller på jordbruksmark blir allt vanligare. En av fördelarna är att det går att odla grödor mellan och runt solpanelerna samtidigt som det produceras förnybar solel. I en studie genomförd av Mälardalens högskola, Solkompaniet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Kärrbo prästgård samt med Uppsala universitet och Universitá Cattolica i Italien tittas det på om så kallade agrivoltaics solcellsparker, där produktion av solel sker i samexistens med produktion av jordbruk, kan vara intressanta i större omfattning. Det som studeras är helhetssynen mellan odling, bevattning, tillgång på vatten och elgenerering med mera. Här kan du läsa mer om Sveriges första agrivoltaics solelpark utanför Västerås.

Bengt Stridh är universitetslektor vid Mälardalens högskola och menar att det går att kombinera odling och solceller på samma mark. Enligt forskarna vid Mälardalens högskola skulle solcellsparker på jordbruksmark kunna generera mer el än Sveriges elbehov på årsbasis. Detta med minimala effekter på jordbruket. ”Om det skulle bli ett mindre produktionsbortfall från jordbruket skulle det kunna kompenseras med den mark som ligger i träda”, säger Bengt Stridh i en artikel.

Diagrammet visar hur mycket solel som skulle kunna produceras på olika typer av jordbruksmarker i Sverige om dessa utnyttjades till ”agrivoltaics” med kombinerat jordbruk och solelproduktion, jämfört med Sveriges årliga elanvändning 2017-2019. Källa: bengtsvillablogg.info. Hämtad 2021-11-19.

Fler studier pekar på att produktion av jordbruk och solel i samexistens kan öka skörden och reducera vattenanvändningen vid höga temperaturer. Genom att sätta upp solpaneler och odla grödor i skuggan av panelerna reduceras den intensiva solinstrålningen som kan torka ut grödorna. I Tyskland testar de att odla frukt i kombination med solceller. Ett annat framgångsrikt agrivoltaicsprojekt är Jack’s Solar Garden i Colorado, USA. Parken har närmare 3 300 solpaneler som tillsammans genererar 1,2 megawatt, vilket är tillräckligt med energi för över 300 hushåll. På Jack’s Solar Garden testade de att odla tomater och andra chilifrukter i skuggan av solpanelerna för att se hur resultatet skulle bli. Det visar att dessa grödor frodas minst lika bra i skuggan som de hade gjort i ett mer öppet landskap. Dessutom behöver de hälften så mycket vatten som de skulle behövt utan solpaneler på gården. Alla grödor har dock olika förutsättningar, till exempel squash som behöver mer sol. Dessa grödor kan istället planteras på kanterna av solparkerna där det finns mer sol.

Trots potentialen med agrivoltaics solcellsparker så är det en relativt stor investering, och att skörda odlingarna med tunga maskiner mellan och runt panelerna kräver en speciell teknik. På sikt kommer de många fördelarna att väga upp för investeringen. Förutom att skuggan av panelerna skyddar marken och grödorna från solens hetta, och på så sätt minskar behovet av vatten, så hjälper växterna till att kyla ner panelerna, vilket i sin tur ökar effekten på panelerna då dessa producerar mer el ju lägre temperatur de har.

Äger du eller någon du känner jordbruksmark om 40 hektar eller mer? Hör av dig till oss idag!

Sammanfattning

Solcellsbranschen växer och är det energislag som allmänheten i Sverige helst vill satsa på. Det ger en möjlighet att öka dina inkomster från marken utöver jordbruksprodukter, med god och stabil inkomst under lång tid. Du bidrar även till ett hållbart samhälle genom produktion av förnybar el och du kan bevara den biologiska mångfalden och odla grödor mellan och runt panelerna, och du skapar även arbetstillfällen. Du som markägare har stora möjligheter att påverka hur solelparken ska byggas, vilka kan byggas snabbt och marken återställs enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solelparken tas bort i slutet av arrendeperioden.

Oavsett om din mark består av betesmark, jordbruksmark eller om den är mindre lämplig för odling så finns det goda förutsättningar att bygga solelparker, tjäna mer pengar och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Äger du mark om minst 40 ha och är intresserad av solel på din mark?

Barbara Rosazza, barbara.rosazza@solkompaniet.se

Dick Palmér, dick.palmer@solkompaniet.se, 0722-06 08 51

Tobias Hallberg, tobias.hallberg@solkompaniet.se, 0707-78 07 28.