Allmänheten i Sverige är mycket positivt inställd till solenergi och ser solen som en betydande energikälla på sikt. Det visar en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av European Energy. Skillnaderna i åsikter mellan Skåne och övriga landet är mycket små. Mer än 9 av 10 anser att solenergin är en viktig energikälla i framtiden och 7 av 10 tror att solenergi kan bidra till att säkerställa energiförsörjningen i landet.

– Det finns ett massivt stöd för solenergi bland befolkningen, nu behövs åtgärder för att förenkla och tydliggöra regelverk och tillståndshantering. Solinstrålningen i södra Sverige ligger i nivå med Danmark och norra Tyskland, och kan bidra till en snabb och förnybar omställning i energisektorn, säger Ted Bergdahl, kommunikationschef för European Energys svenska verksamhet.

Det finns många fördelar med solcellsparker. De kan byggas utan statliga subventioner och innebär ett ekonomiskt tillskott för markägare under den begränsade tid som marken bebyggs med solpaneler. Anläggningarna genererar stora mängder helt förnybar energi och tar en liten del av den totala jordbruksmarken i anspråk. Solceller kan dessutom kombineras med jordbruk genom att marken runt omkring paneler odlas eller används som betesmark. En majoritet av de tillfrågade anser att solenergi bidrar till att öka den biologiska mångfalden och skyddar grundvattnet.

Drygt hälften (52 procent) av deltagarna i undersökningen tycker att jordbruksmark som används för att odla energigrödor också kan användas till solenergiparker. Hela 8 av 10 kan tänka sig att bo granne med en solenergipark om det planteras buskar och träd runt den.

­– Solcellsparker kan samexistera med både jordbruk och naturvärden. En stor fördel är också att solcellsparkerna kan byggas nära tätorterna där människor och företag finns. Byggtiden är relativt kort och det är ett effektivt och billigt sätt att få helt förnybar energi som bidrar till att säkerställa energiförsörjningen, säger Ted Bergdahl.

Undersökningen genomfördes 12–19 januari med 1 000 respondenter i hela Sverige och 1 000 i Skåne.

Orginalartikel här >>