SOLCELLER PÅ MARK – SOLPARKER

SVERIGE ÄR REDO FÖR MER OCH STÖRRE SOLELPARKER

Solel har den lägsta kostnaden för ny energiproduktion och priserna fallit med ~ 90% * det senaste decenniet.
Solel från större parker är nu konkurrenskraftigt och en god investering.

*Källa: Lazard/Our world in Data

Solelparker kan producera förnybar el i upp till 40 år

Solelparker är yteffektiva.
1 ha mark kan producera över 700 000 kWh el per år, 20-100 gånger mer än vad som är möjligt genom att odla biomassa.

Solelparker kan samexistera med odling, betesdjur eller ängsblommor för bin och andra pollinerare

Solel behövs i elsystemet.
Elen produceras på dagtid när vi behöver den som bäst och kompletterar vindkraften genom att jämna ut den varierande elproduktionen

Solel är förnybar, tyst , har inga utsläpp under drift och tillverkas från kisel som är ett av de vanligaste ämnena * på vår jord.

*Tillverkas av sand

Solelparker kan byggas snabbt. Solel är globalt det snabbast växande energislaget och spås i framtiden bli den dominerande kraftslaget alla kategorier.

Ren energi i överflöd är ett av våra största hopp för att vända klimatkrisen och skapa möjligheter för naturen och våra ekosystem att återhämta sig. Tekniken finns och är mogen och det är lönsamt. Vi kan nu i Sverige bygga stora solelparker som är kommersiellt gångbara. Världens investerare vänder sig nu till investeringar i ny förnybar energi, så även i Sverige. Nu gäller det att vi tillsammans skapar möjligheter att implementera tekniken i det svenska energisystemet. Om vi vill kan vi elektrifiera samtliga sektorer med ny förnybar energi och vi kan (och har en skyldighet att) göra det fort. Själva implementeringen kan dessutom ske med positiv miljöpåverkan om vi gör det rätt från början. En implementering av solelparker, kan skapa ökad biologisk mångfald, en avlastning av trängda ekosystem och en lättnad för klimatet.

PORTFOLIO

Några exempel på solelparker vi genomfört.

NORRA VARBERG

SOLPUNKTEN

SOLHAGEN

ÖSTERSUND SOLPARK

SOLSIDAN