Det var stora förändringar av regelverken för solel under förra året och utbyggnaden av solelparker har tagit fart. Hör de energipolitiska talespersonerna i riksdagen för S, MP, C och M och få en bild av läget!

2021 innebär flera förändringar av regelverken för solel i Sverige. Investeringsstödet som funnits i mer än tio år har stängts och istället har villaägare fått ett nytt grönt avdrag. För större fastighetsägare blir höjningen av 255 kW gränsen till 500 kW, som sker 1 juli 2021 viktig. För andelsägd solel väntar vi fortfarande på den utredning som startade 2017 och som tittar på frågan om att bredda skattereduktionen till de som bor i lägenhet. Hur påverkar det här förutsättningarna för solel och vilken utveckling kan vi förvänta oss 2021 och de kommande åren?

Intresset för solelparker ökade under 2020, men utvecklingen är fortfarande alldeles i början trots att Sverige har bra förutsättningar med god tillgång till mark och  bra solinstrålning längs kusterna. Solelparker kan byggas i södra och mellersta Sverige där det i dag är stor brist på elproduktion och därmed höga elpriser. Solelkommissionen vill  att solelparker blir ett riksintresse och att regeringen tar fram en nationell strategi och ett mål för en hållbar utbyggnad av solelparker. Precis som för vindkraft och vätgas.

Därför bjöd Solelkommissionen in till ett seminarium för samtal med de energipolitiska talespersoner i Riksdagen som äger dessa frågor. Företrädare för IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet gav sin bild av hur förändringarna påverkar och varför solelparker kan bli stort i Sverige. Tekniken var inte helt med oss den här dagen varför vi enbart har inspelning från den andra delen av webbinaret, med våra politiker.