Den 16 juni 2021, hade Solhagen i Torphyttan varit i drift och producerat solel i ett år. Solhagen i Torphyttan är en solelpark utanför Lindesberg i Bergslagen, där också får betar. Solelparken har cirka 500 kilowatt installerad effekt och ägs av Linde energi som i samarbete med Solkompaniet byggde solcellsanläggningen på försommaren 2020.

I den här artikeln får du träffa Ingegerd och KG som arrenderat ut marken i Solhagen i Torphyttan för solelproduktion och som äger fåren som betar där.

”Vi hade tänkt på solceller redan tidigare, men inte kommit till skott av olika skäl. När vi blev kontaktade av Linde energi kändes det rätt, också eftersom vi själva redan tänkt på det. Det här gav oss en chans att få vara med och bidra till en positiv framtid med förnybar el och samtidigt göra en bra affär” – Ingegerd markägare Torphyttan

Det är en riktigt varm och solig sommardag, när vi träffar Ingegerd och KG på deras gård. Fåren söker skuggan för att hitta svalka och solelparken levererar solel till nätet. Efter en promenad i Solhagen i Torphyttan sätter vi oss ned i familjens pergola för ett samtal om gården och vad som lett fram till att de nu har en solelpark i samexistens med betande får på gården.

HUR ALLT BÖRJADE

Gården är Ingegerds barndomshem. Hennes föräldrar arrenderade gården under efterkrigstiden. Efter ett par års jordbruk genom arrendeavtal gick markägaren bort, 1948, och Ingegerds föräldrar fick möjlighet att köpa gården. Man bedrev ett traditionellt jordbruk med mjölkproduktion.

När Ingegerd träffade KG, i början på 70 talet, var de båda intresserade av att ta över gården efter Ingegerds föräldrar. De arrenderade först, för att sedan ta över ägandeskapet av gården. Då startade de upp en köttdjursproduktion. Bra köttpriser gjorde att det blev lönsamt men med åren blev priserna allt sämre. KG var då aktiv inom LRF och där fanns tankar om att starta farmartjänster runt om i landet. KG var därför med och startade ”Bergslagens farmartjänst” som gav nya inkomstmöjligheter och ökad användandegrad för de maskiner som ändå fanns på gården. Det fanns en stor efterfrågan på farmartjänster och tillsammans med gårdsarbetet gav det snart familjen mer arbete än tiden räckte till, och de valde, efter ett tiotal år att sluta med nötköttsproduktionen och bara behålla fåren.

SÅ KOM FÅREN TILL GÅRDEN

På 80-talet besökte KG ett lantbruksutvecklings-seminarium i Uppsala. När han kom hem deklarerade han att nu skulle det införskaffas svarta ryafår till gården. Ingegerd hade länge velat ha får på gården, men KG hade fram till nu varit tveksam till idén.  Tack vare resan till Uppsala blev gården nu med får. Som mest har gården haft 30 tackor och i skrivande stund är de sex. ”Vi hade räknat med att få lamm i år, så de skulle varit fler. Vi har haft lamm varje år, men baggen vi anlitade i år var steril, så det blev tyvärr inga.” berättar Ingegerd.

Ingegerd och KG har tre barn som idag är vuxna. Alla barnen, och nu även barnbarnen, har en stark relation till gården och bygden. En av sönerna har valt att åter bosätta sig på Torphyttan tillsammans med sin familj. De valde att köpa ett gammalt timmerhus från trakten, som sedan flyttades, timmer för timmer, för att återanvändas och varsamt byggas upp igen och bli ett nytt hem för familjen.  Att återbruka, värna om naturen, miljön och vårt klimat är en naturlig del av hela familjens sätt att leva och ämnen som flitigt diskuteras.

SOLEL PÅ GÅRDEN?!

Att installera solceller på gården var en av de frågor man talat om, och hela familjen var rörande överens om att det var en bra lösning för gården. Främst pratade de om solceller på taket, för det här med solceller på mark, solelparker, var inte en känd möjlighet för familjen.

Men sedan kom livet emellan, familjebildande och byggande av hus för Ingegerds och KGs barn, och den vardagliga skötseln av gården, gjorde att idén om solceller på gården förblev en idé.

I februari 2020 blev Ingegerd och KG kontaktade av Linde energi, som presenterade ett förslag om att bygga solceller på delar av marken på gården. Ingegerd och KG tvekade inte en sekund, ”Vi sa ja, direkt. Det var ju festligt att vi tänkt på solceller, men inte kommit till skott, och så passande att de kom och frågade” berättar Ingegerd.

KG och Ingegerd fick ett avtalsförslag för arrende för en solelpark på sin mark som skulle gälla under 25 år.

”Här kände vi, att vi är ju inte experter på avtal för solceller. Därför tog vi hjälp av en konsult, en jurist” förklarar Ingegerd. När juristen återkopplade med att det var ett riktigt bra avtal kände Ingegerd och KG sig trygga med att gå vidare.

”Det är viktigt, med ett avtal som sträcker sig över så pass lång tid, att det är tydligt vad man avtalat om, att man känner sig trygg med samarbetet och att det finns ett gott samarbetsklimat.”

 KG och Ingegerd kan inte nog betona hur nöjda de är med samarbetet med Linde energi och Solkompaniet, som byggt parken.

SOLHAGEN I TORPHYTTAN

I maj 2020 startade Solkompaniet och Linde energi byggnationen av solelparken, Solhagen. Man säkerställde att vägarna skulle hålla för leveranser, grävde för elkablar, pålade montagesystem för att slutligen montera solcellerna. Solelparken testades, besiktigades och var klar att tas i drift den 16 juni 2020. KG och Ingegerd passade på att installera solceller på hustaket samtidigt.

Solhagen i Torphyttan, Bergslagen (foto Linde energi)

På frågan om det var något som överraskat dem i processen säger de ”Att det gick så fort att bygga en solelpark. Så imponerande smidigt, väldigt välplanerat”.

Idag betar fåren i Solhagen och de tar gärna igen sig i skuggan av solpanelerna. Solhagen i Torphyttan har levererat solel över förväntan och parken har blivit ett landmärke längs riksväg 50.

Innan vi lämnar Ingegerd, KG, fåren och Solhagen i Torphyttan undrar vi, vad de skulle säga till andra markägare som funderar på att ha solceller på sin mark?

”Vi kan verkligen rekommendera det. Vi tjänar pengar på marken samtidigt som vi gör något gott för miljön och framtiden.”

Tack Ingegerd, KG och fåren för att vi fick besöka er och Solhagen.

Solhagen i Torphyttan, Bergslagen (foto Solkompaniet)

VILL DU VETA OM DIN MARK PASSAR FÖR SOLCELLER?

Kontakta Dick Palmér dick.palmer@solkompaniet.se 072- 206 08 51

OM SOLKOMPANIET

Solkompaniet har byggt solcellsanläggningar i Sverige sedan 2010. Vi har byggt mer än tusen solelanläggningar och brinner för förnybar energi och för att driva på utbyggnaden av smarta och bra system som skapar nytta för våra kunder och samarbetspartners

Vi är rikstäckande med fem lokalkontor och vi är övertygade om att våra samarbeten är det som har gett oss en marknadsledande roll när det gäller utveckling, design, leverans och installation av solel i Sverige.