Av Kristian Alm Orginal artikel här >>

Solcellsparker är hett i Sverige. I dag finns det tre i Kungsbacka – och får entreprenörerna bestämma blir det snart fler. Det elpris som plågar konsumenterna gynnar produktionen.

2015 byggdes kommunens första solcellspark vid havet i Äskatorp. 2020 byggdes nästa vid motorvägen utanför Frillesås, och den byggdes ut redan i år.
Samtidigt togs även en tredje park i bruk vid Säröleden. Bakom den låg IT-företaget Spamdrain. Företaget grundades 2004 av kungsbackabon Henric Müller och hans Chalmerskamrat Niklas Therning. Det gick bra, och så de bestämde sig för att investera i en helt annan bransch – solceller.
– Att investera i klimatomställningen är den mest givande satsningen vi kan göra, sa kungsbackabon Henric Müller till Norra Halland.
Hamra Solcellspark som den döptes till togs i bruk i augusti.
– Allt har fungerat bra. Elpriset har varit gynnsamt för producenter ända sedan i somras egentligen och solinstrålningen var dessutom helt ok i starten augusti-september, säger Henric Müller några dagar före julhelgen.
– Vi har inte aktivt letat någon ny mark ännu, men vi vill jättegärna bygga fler parker om något dyker upp.
Men Henric Müller menar att det höga priset nu inte är något bärande argument för att investera.
– Elpriset just nu är ju extremt, på grund av rekordkyla, lite vind, lite vattenkraft, höga gaspriser i Europa och en ekonomi som tar fart. Så jag tror inte det är bra strategi att basera investeringsbesluten på de extrema priser som råder just nu.
– När vi tog beslutet våren 2020 var elpriserna mycket låga. Vi valde att satsa ändå eftersom det behövs mer förnybar el. En anläggning ska producera kanske minst 30 år och mycket hinner hända under den tiden.
– Mer solkraft i Sveriges elmix bör rimligtvis driva ner priserna, men då behövs rejält mycket mer solel. Det driver också bort kolkraft på kontinenten eftersom vi kan exportera mer el.

Fakta
Vid slutet av 2020 fanns det cirka 65 800 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, vilket är en ökning med nästan 21 800 nya solcellsanläggningar sedan föregående år.
I Sverige är 86 procent av alla solcellsanläggningar på mindre än 20 KW, vilket vanligtvis innebär att de har installerats av privatpersoner på privata fastigheter.
Solenergi är dock fortfarande en mycket liten del av energimixen. Den totala effekten från solcellsanläggningar motsvarar knappt en procent av Sveriges totala elförbrukning, som år 2020 uppgick till 159 TWh.
Vattenkraft svarade för 45 procent, kärnkraft för 30 procent, vindkraft 17 procent och kraftvärme 7 procent.