Vi ser framför oss en värld där all energi är hållbar, prisvärd, tillförlitlig och tillgänglig för alla. En värld där  solel  har en nyckelroll för att uppnå den visionen.

Sverige består av 407 000 kvadratkilometer mark. 8 procent av marken är jordbruksmark, varav 85 procent av jordbruksmarken är åkermark och 15 procent är betesmark. I en artikel framgår det att 200 000 kvadratkilometer yta bestående av solceller skulle täcka jordens elbehov (2018). Det motsvarar ungefär hälften av […]
By Kirk Siegler November 14, 2021 5:00 AM ET Heard on Morning Edition When Byron Kominek returned home after the Peace Corps and later working as a diplomat in Africa, his family’s 24-acre farm near Boulder, Colo., was struggling to turn a profit. ”Our farm has mainly […]
In the new scientific (and literal) field of agrivoltaics, researchers are showing how panels can increase yields and reduce water use on a warming planet. IN JACK’S SOLAR Garden in Boulder County, Colorado, owner Byron Kominek has covered 4 of his 24 acres with solar panels. The […]